Hôm nay ngày 18/07/2019Trang chủ | Phản hồi | English  
Tìm kiếm
Bộ gõ Tiếng Việt
TắtTelexVNI
Liên kết
  VB, VB QPPL 
  VBPQ VTCI

Số/ký hiệu: 1168/QĐ-TTg. Ngày ban hành: 24/07/2015
Quyết định Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Tên: Quyết định Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Tải về   Chi tiết

Số/ký hiệu: 11/2014/QĐ-TTg. Ngày ban hành: 27/01/2014
 Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Tên: Về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Tải về   Chi tiết

Số/ký hiệu: 14/2012/TT-BTTTT. Ngày ban hành: 12/10/2012
Thông tư Quy định giá cước dịch vụ thông tin di động mặt đất

Tên: Thông tư Quy định giá cước dịch vụ thông tin di động mặt đất

Tải về   Chi tiết

Số/ký hiệu: 32/2012/QĐ-TTg. Ngày ban hành: 27/07/2012
Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020

Tên: Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020

Tải về   Chi tiết

Số/ký hiệu: 55/2011/QĐ-TTG . Ngày ban hành: 14/10/2011
Quyết định Về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối

Tên: Quyết định Về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối

Tải về   Chi tiết

Số/ký hiệu: 27/2011/TT-BTTTT. Ngày ban hành: 04/10/2011
Thông tư Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam

Tên: Thông tư Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam

Tải về   Chi tiết

Số/ký hiệu: 1643/QĐ-TTg. Ngày ban hành: 21/09/2011
Quyết định Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015

Tên: Quyết định Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015

Tải về   Chi tiết

Số/ký hiệu: 83/2011/NĐ-CP . Ngày ban hành: 20/09/2011
Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông.

Tên: Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông

Tải về   Chi tiết

Số/ký hiệu: 25/2011/NĐCP. Ngày ban hành: 06/04/2011
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

Tên: Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

Tải về   Chi tiết

Số/ký hiệu: 357/QĐ-BTTTT. Ngày ban hành: 15/03/2011

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020

Tên: Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020

Tải về   Chi tiết

Tổng số: 52.   Chuyển đến trang:
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Giấy phép thiết lập Website số 112/GP-BC do Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 20/03/2008
Bản quyền thuộc Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích Việt Nam, Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 đường Trần Duy Hưng, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.32115350; 024.32115360  - Fax: 84.4.3.9446769
Cơ cấu tổ chức
Tin trong nước
Tin thế giới
Khoa học - Kỹ thuật
Tổng hợp
Viễn thông công ích
Công nghệ thông tin
Công khai tài chính
Tin viễn thông công ích
Giới thiệu các Sở TT&TT
Tổ chức quốc tế
VTCI Quốc tế
Văn bản HTQT
Đoàn Thanh niên
Thông báo